Wspinaczka i partnerstwo na linie to również lekcja zaufania i przyjaźni, której towarzyszą emocje związane ze zdobywaniem nowych dróg i przekraczaniem granic. Łączy w sobie elementy współpracy, podejmowania samodzielnych decyzji, przyczynia się do wzrostu samoakceptacji i wspiera proces odzyskiwania zaufania do innych, wzmacnia upór w dążeniu do celu ukazując jednocześnie konsekwencje określonego działania.

Brzmi to może nieco formalnie, ale sama w tym prawda. Wielokrotnie prowadziliśmy zajęcia dla dzieci i rodzin zagrożonych marginalizacją lub młodzieży z trudnościami w relacjach społecznych. Efekty są widoczne i trwałe.  Nowe wyzwania  – takie jak wspinaczka, które umożliwiają  kontakt z ludźmi, kształtują tożsamość i wiarę we własne siły – stanowią dla nich wsparcie.

Dzięki wspinaniu i warsztatom z kształtowania relacji w grupie –  brak pewności siebie, niskie poczucie własnej wartości, trudności w budowaniu relacji społecznych przestają być wielkimi problemami.

Zajęcia organizujemy w szkołach lub świetlicach terapeutycznych. Pytajcie o ofertę!