Anna Radziejowska

Koordynatorka projektów społecznych z wieloletnim doświadczeniem w sektorze prywatnym, publicznym i NGO. Pracowała ze środowiskiem nauczycieli, młodzieży i dzieci koordynując międzynarodowe projekty edukacyjne w Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Uniwersytet Dzieci, a także kampanie społeczne i fundraisingowe na rzecz Powiślańskiej Fundacji Społecznej.

Lubi projekty CSR, szkolenia wolontariuszy i wierzy w społeczną odpowiedzialność biznesu.  Uprawia wspinaczkę w górach i w skałkach, częściej latem niż zimą.  Jakiś czas temu odkryła narciarstwo skiturowe. Mama dwóch synów, fanka polskiej diarystyki i żona międzynarodowego przewodnika górskiego.

W Stowarzyszeniu pełni funkcję prezeski.

 

Mariola Rusek

Gitarzystka i terapeutka. Posiada wieloletnie doświadczenie edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, osobami niepełnosprawnymi, dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.

Realizowała projekty profilaktyczne w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota”, pracowała z osobami uzależnionymi w Centrum Leczenia Uzależnień w Borach Tucholskich, projektowała, koordynowała i realizowała terapeutyczne wyjazdy rehabilitacyjne z elementami treningu wspinaczkowego. Na co dzień pracuje  w sektorze prywatnym w firmie szkoleniowej.


W Stowarzyszeniu pełni funkcję wiceprezeski.

 

Zarząd sprawuje swoje funkcje pro bono. Poza członkiniami zarządu w Stowarzyszeniu jest zrzeszona masa wspaniałych (i sympatycznych!) profesjonalistów związanych z górami – instruktorów wspinaczki, grotołazów, przewodników. Wszyscy mają szerokie doświadczenie w pracy z innymi, lubią ją i są uważni na drugiego człowieka.