Wspinanie z dziećmi

Wspinaczka jest idealnym sportem dla dzieci. Wspinanie wpływa na praktycznie cały układ ruchowy– poprawia gibkość, siłę, wytrzymałość oraz koordynację. Stymuluje i rozwija umiejętności motoryczne i ogólną sprawność. Ponadto bardzo korzystnie wpływa na leczenie dziecięcych wad postawy. Elementy wspinaczki są również wykorzystywane w rehabilitacji zarówno u dzieci leczących się po kontuzjach, jak i u dzieci niepełnosprawnych lub niewidomych (więcej w zakładce sport osób niepełnosprawnych).

Oprócz zalet zdrowotnych, umiejętne prowadzenie zajęć wspinaczkowych pozytywnie wpływa na rozwój psychiki dziecka. Uczy się ono odpowiedzialności za innych, współpracy w grupie oraz pomagania słabszym. Pomaga pokonać własne słabości i lęki, czym zwiększa poczcie własnej wartości i pomaga uwierzyć w siebie, a jednocześnie uczy dzielić się wygraną z innymi i przegrywać z godnością (dla chętnych – udział w zawodach wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży).