Wspinanie jako profilaktyka

Wspinaczka jest wyjątkowym sposobem spędzania wolnego czasu. Jest jedną z tych dyscyplin, która głęboko ingeruje w psychikę człowieka. Łączy w sobie takie elementy jak współpraca, ale też konieczność podejmowania samodzielnych decyzji, przyczynia się do wzrostu samoakceptacji i wspiera proces odzyskiwania zaufania do innych, wzmacnia upór w dążeniu do celu ukazując jednocześnie konsekwencje określonego działania.

Przez wspinanie dzieci i młodzież zagrożone marginalizacją uczą się zasad współżycia w grupie, kształtują  poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.  Wspinaczka i partnerstwo na linie to również lekcja zaufania i przyjaźni, której towarzyszą emocje związane ze zdobywaniem nowych dróg i przekraczaniem granic.

Nasze programy i zajęcia kierujemy do dzieci i młodzieży, dla których brak pewności siebie, niskie poczucie własnej wartości, trudności w budowaniu relacji społecznych są wielkimi problemami, a nowe wyzwania dające możliwość kontaktu z ludźmi, budujące poczucie bezpieczeństwa, kształtujące tożsamość i wiarę we własne siły, stanowią niezbędną potrzebę.