Animacja środowiska lokalnego

 

Staramy się popularyzować wspinanie również w środowiskach lokalnych i łączyć różne grupy, które składają się na nasze bezpośrednie otoczenie. Żyjąc i mieszkając obok siebie mamy ogromny potencjał współpracy i sąsiedzkiej życzliwości. Żeby to uwypuklić – organizujemy w Stowarzyszeniu zajęcia integracyjne dla seniorów i juniorów, zajęcia dla rodzin. Ich celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby bezpośredniego otoczenia i pobudzenie zainteresowania tym, co dzieje się obok nas. W tym celu organizujemy zajęcia integracyjne, pokazy slajdów, prelekcje o wartościach, jakie niesie ze sobą wspinanie, korzystając z lokalnych zasobów: bibliotek, boisk, uprzejmości instytucji publicznych i prywatnych.